Investmentbolag – Rabatt, premie & substansvärde (guide)

När du handlar investmentbolag är det bra att ha koll på vad deras substansvärde är. På så sett vet du om de handlas med rabatt eller premie, även kallat substansrabatt och substanspremie. Jag kommer att förklara vad det är för något men även hur du tar reda på vilka investmentbolag som handlas till rabatt respektive premie.

När ett investmentbolag handlas med rabatt (substansrabatt) betyder det att de underliggande aktierna som investmentbolagen äger är värda mer än vad du betalar för investmentbolagets aktie. Om du handlar ett investmentbolags aktie för 80kr och de underliggande aktieinnehaven är värderade till 100kr har investmentbolaget alltså 20% substansrabatt.

När ett investmentbolag handlas med premie (substanspremie) så är läget det motsatta till skillnad mot när det handlas med rabatt. Om du handlar ett investmentbolags aktie för 120kr och de underliggande aktieinnehaven är värderade till 100kr har investmentbolaget en substanspremie på 20%.

Substansvärdet är alltså det faktiska värdet på investmentbolagens aktieinnehav. Ett investmentbolag som varken handlas med rabatt- eller premie har ett substansvärde som matchar dess underliggande aktieinnehav.

Vad är rabatt och premie på investmentbolag?

Ok, jag gick igenom vad rabatt- och premie är här ovanför men jag ska gå in mer på djupet vad det är – och vad skillnaden är.

Rabatt

En rabatt på ett investmentbolag betyder i praktiken att du betalar mindre än vad aktierna som ingår i investmentbolaget är värda. För att göra det enkelt kan man säga att om ett investmentbolag har 20% substansrabatt så betalar du 80kr för varje hundralapp.

Bra va? Ja i stort är det bra med rabatt men det finns vissa saker du ska tänka på som jag kommer att förklara längre ner i blogginlägget.

Premie

En premie på ett investmentbolag betyder i praktiken att du betalar mer än vad aktierna som ingår i investmentbolaget är värda. För att göra det enkelt kan man säga att om ett investmentbolag har 20% substanspremie så betalar du 120kr för varje hundralapp.

Men, det är inte alltid så enkelt. I vissa fall är det motiverat att betala en premie för vissa investmentbolag. Jag förklarar mer om det längre ner.

Varför handlas investmentbolag till rabatt?

Det finns flera anledningar till att ett investmentbolag handlas till rabatt. Det kan bland annat bero på att de har presterat dålig avkastning historiskt vilket gör att investerare inte har så bra förtroende att de ska ge bra avkastning i framtiden.

Det kan även bero på att innehaven lätt går att kopiera genom att köpa aktierna själv (t.ex. Industrivärden) eller att förvaltningsavgiften är hög.

Här nedanför är är anledningar som kan ligga bakom en substansrabatt:

 • Dålig historisk avkastning
 • Hög avgift
 • Få- eller enbart börsnoterade innehav vilket gör att investmentbolagets portfölj är lätt att kopiera
 • Trender – ibland är investmentbolag mindre populära vilket drar ner kurserna

Varför ska man betala en premie?

Precis som du ibland kan handla investmentbolag med rabatt- kommer du också att få betala en premie för vissa. Det kan ha flera anledningar men de vanligaste är bland annat att de har en historik av bra avkastning och-/eller har onoterade innehav som du själv inte kan köpa via börsen.

Här nedanför är några anledningar till att vissa investmentbolag handlas till substanspremie:

 • Bra historisk avkastning
 • Låg avgift
 • Många onoterade innehav som du inte kan köpa på börsen’
 • Trender – Iland är investmentbolag trendigt och många vill köpa dom, det ger högre kurser

Räkna ut om ett investmentbolag har rabatt- eller premie

För att räkna ut om ett investmentbolag har rabatt eller premie delar du substansvärdet med priset på investmentbolagets aktie. Du får du fram om ett investmentbolag har rabatt- eller premie samt hur mycket.

Räkneexempel substansrabatt:

 • Investors aktie kostar 200kr
 • Substansvärdet på Investor är 240kr

Det betyder att Investor handlas till 20% substansrabatt

Räkneexempel substanspremie:

 • Latours aktie kostar 280kr
 • Substansvärdet är 200kr

Det betyder att Latour handlas till 40% substanspremie

Vilka investmentbolag har rabatt?

Vilka Investmentbolag som har rabatt eller premie kan variera lite. För att enkelt ta reda på det kan du antingen läsa investmentsbolagens årsrapporter och räkna ut det själv.

Ett enklare sätt är dock att besöka IBindex.se som har en uppdaterad lista över investmentbolagens substansvärden, rabatter och premier.

När är investmentbolag övervärderade?

Det är väldigt svårt att svara på när investment bolag är övervärderade och inte. Det beror mycket på hur marknaden ser ut i övrigt. Investmentbolag kommer att värderas högt om den övriga börsen är högt värderad.

En sak du kan ha koll på- och utgå ifrån är dock investmentbolagens historiska rabatt- eller premie. Vissa bruka handlas med rabatt medan andra handlas med premie. Ibland kan premierna bli extrema och då finns det en risk att de faller tillbaka till en nivå där de brukar ligga.

Här nedanför är de intervaller de olika investmentbolagen har legat mellan de senaste 3 åren (minus) är premie och + (plus) är rabatt.

InvestmentbolagRabatt/Premie
Bure-11,47%
Creades-27,56%
Industrivärden+7,97%
Investor+15,24%
Kinnevik+9,62%
Latour-27,29%
Lundbergföretagen-4,04%
NAXS+19,98%
Spiltan+26,06%
Svolder+0,68%
Traction+1,86%
VEF+15,12%
VNV Global+15,73%
Öresund-1,62%

(Källa: IBindex.se, 2021-09-24)

Vilka investmentbolag brukar ha premie?

Som jag nämnde tidigare i inlägget finns det några investmentbolag som brukar handlas med rabatt och några med premie. Du kan även se 3-års snittet här ovanför som visar en bra bild hur det kan se ut över tid.

Ofta har investmentbolagen med bäst avkastning premie eftersom många tror att de kommer fortsätta att leverera en bra avkastning.

Investmentbolag som ofta handlas med rabatt

Här nedanför är de investmentbolag som ofta handlas med substansrabatt:

 • Industrivärden
 • Investor
 • NAXS
 • Spiltan
 • VEF
 • VNV Global

Investmentbolag som ofta handlas med premie

Här nedanför är de investmentbolag som ofta handlas med substanspremie:

 • Bure
 • Creades
 • Latour

Vanliga frågor om rabatt & premie på Investmentbolag

Är investmentbolag med rabatt bättre att köpa?

Nej, det finns egentligen ingen koppling till att det skulle vara bättre att köpa investmentbolag bara för att de handlas med rabatt. Däremot kan det vara ett perfekt tillfälle att handla ett investmentbolag som har ovanligt stor rabatt mot vad det brukar ha historiskt. Eller handla ett investmentbolag som brukar ha premie som helt plötsligt kan handlas med rabatt. Det gäller såklart bara om det inte finns en tydlig och negativ anledning till den tillfälliga rabatten.

Vilket substansvärde brukar Kinnevik ha? (rabatt- eller premie?)

Kinnevik har över de 3 senaste åren haft en genomsnittlig substansrabatt runt 10%.

Är investmentbolag bra?

Ja, det är ett bra alternativ att investera i om du inte vill vara så aktiv och inte lägga så mycket tid på ditt sparande. Det är lite som en fond med skillnaden att det är en aktie som sprider risken i en agen aktieportfölj. Man kan säga att investmentbolaget gör jobbet att hitta akter åt dig för en liten avgift. Historiken visar att de flesta stora investmentbolagen som Investor, Latour och Svolder t.ex. har gjort det väldigt bra.

Vilka investmentbolag ska man köpa 2021?

Vilka Investmentbolag du ska köpa 2021 måste du bestämma själv. det kan däremot vara bra att veta att många har fått höga substanspremier vi9lket ger en stor fallhöjd om det skulle bli8 oroligt på börsen. Investmentbolag som fått höga premier 2021 är bland annat Latour och Svolder, medan Investors och Industrivärdens substansvärde ligger ganska nära det historiska 3-års snittet

Lämna en kommentar