Hur får man utdelning på aktier? – En enkel guide

Om du investerar i aktier har du självklart som mål att tjäna pengar på det på sikt. Det finns egentligen två sätt att tjäna pengar på sina aktier, antingen genom att aktiekursen går upp och du säljer med vinst, eller genom att få utdelning på aktierna.

Så, hur får man utdelning på aktier? Du får utdelning på på aktier som har aktieutdelning. Det betyder att de delar ut en del av sin vinst till sina aktieägare. Vissa aktier har hög utdelning, medan andra har lägre utdelning eller ingen alls. Aktier som delar ut en del av vinsten kallas även utdelningsaktier.

Innehåller reklam genom annonslänkar till Avanza

Så här får du utdelning på dina aktier

Jag tänkte enkelt förklara hur aktieutdelning fungerar och hur du gör för att få utdelning från de aktier du köper. För det första måste du investera i ett bolag som väljer att dela ut en del av vinsten till oss aktieägare. För att hitta dessa bolag kan du bland annat kolla på Avanzas lista över bolagen med högst direktavkastning.

Vanligtvis delar svenska aktier ut 1-2 gånger per år medan amerikanska aktier ofta ger utdelning 4 gånger om året och vissa t.o.m. varje månad. Om du köper en utdelningsaktie kan du alltså förvänta dig att få utdelning en eller flera gånger om året.

Hur fungerar aktieutdelning?

Enkelt förklarat kan man säga att när du köper en aktie så köper du en del av företaget du investerar i. Säg att du köper en aktie i H&M, det innebär att du nu är aktieägare i företaget och indirekt kommer att få ta del av deras vinster.

Om H&M säljer en tröja och gör en vinst vill självklart ägarna ha en del av den vinsten. Om H&M då väljer att dela ut en del av vinsten de gjort under året till sina aktieägare kommer den delen de delar ut att fördelas på alla bolagets aktier.

Läs den kompletta guiden som förklarar exakt hur utdelningar fungerar

Det innebär att ju fler aktier du äger, ju mer utdelning får du. Om utdelningen är 10kr per aktie kommer du alltså få 100kr i utdelning om du har 10st aktier, 10.000kr i utdelning om du har 1000st aktier osv.

Köpa aktier innan utdelning – Bra taktik?

En vanlig missuppfattning när det gäller utdelningar är att det skulle vara en bra taktik att köpa en aktie precis innan de har utdelning och sälja efter man fått utdelningen. Tanken bakom den här taktiken är att man ska kunna sälja aktien för samma pris man köpt den men utöver det få en utdelning och därmed göra en vinst.

Tyvärr fungerar inte den här taktiken eftersom aktiekursen oftast går ner med samma belopp som delas ut. Du kommer alltså med största sannolikhet att gå plus minus noll genom att göra så här, troligtvis förlorar du t.o.m. på det eftersom du betalar courtage när du handlar aktien.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastningen anger i procent hur hög utdelningen är i förhållande till priset på aktien. En hög direktavkastning innebär att aktien har en hög utdelning i förhållande till aktiekursen och en låg direktavkastning innebär att utdelningen är låg i förhållande till aktiekursen.

Skillnad på utdelning och direktavkastning

En hög utdelning är inte samma sak som en hög direktavkastning eftersom utdelningen inte påverkas av vad du betalar för aktien. Direktavkastningen påverkas däremot av priset du betalar för aktien. Vi tar ett exempel här nedanför:

En aktie kostar 100kr och har en utdelning på 5kr

  • Utdelning = 5kr
  • Direktavkastning = 5%

En aktie kostar 200kr och har en utdelning på 5kr

  • Utdelning = 5kr
  • Direktavkastning = 2,5%

Aktier med utdelning varje månad

Något som är populärt är att få utdelning varje månad, jag får själv någon utdelning i månaden, även om det inte varit målet. Det finns aktier som har utdelning varje månad (främst amerikanska och kanadensiska) men du kan även få månadsvisa aktieutdelningar genom att investera i flera olika bolag så att du på så sätt sprider utdelningarna över året.

Egentligen finns det ingen direkt fördel med månadsutdelningar om du inte tänkt sluta jobba och leva på dom, däremot kan det kanske öka sparmotivationen. Du kan sätta upp små delmål i ditt sparande där utdelningarna ska täcka olika kostnader etc. Kanske kan du ha som mål att täcka din mobilräkning, nästa sommarsemester etc.

Aktier med hög utdelning

Det finns aktier med hög utdelning, så kallade högutdelare. Det är ofta mogna bolag som tjänar mycket pengar men kanske inte har den största tillväxten. Eftersom det inte växer lika fort längre väljer de att dela ut en större del av vinsten till sina aktieägare istället för att investera den i företaget.

En annan anledning till att en aktie har hög utdelning kan vara att aktiekursen gått ner kraftigt av någon anledning, ibland är det motiverat och ibland inte. Oavsett anledning bör du alltid kolla varför ett bolag har hög utdelning, om utdelningen är väldigt hög kan det finnas en anledning och risk för sänkt utdelning framöver.

Aktier med hög utdelningstillväxt

Motsatsen till högutdelare när det gäller utdelningsaktier är aktier med en bra utdelningstillväxt. Det är ofta aktier med en hyffsat stabil vinst som väljer att dela ut en del av vinsten, men de delar ut en mindre del. Resten investerar de i tillväxt av företaget.

Ofta men inte alltid har de här företagen en bra avkastning på lång sikt och mycket beror på att de investerar mer aggressivt i sin verksamhet för framtiden. Jag gillar själv aktier med en bra utdelningstillväxt och tycker det är viktigare än en hög utdelning.

En hög utdelningstillväxt innebär att de har höjt utdelningen år efter år så att aktieägarna fått mer i utdelning per aktie än året innan.

Höjda utdelningar

När företaget höjer sin utdelning skapas en utdelningstillväxt. för att företaget ska kunna höja utdelningen krävs det att affärerna går bra och att de tjänar mer pengar. Höjda utdelningar gör att din direktavkastning ökar.

Om en aktie höjt sin utdelning från 2kr när du köpte den till 4kr idag så innebär det att den haft en utdelningstillväxt på 100% under tiden du ägt den.

Utdelningssänkningar

Tyvärr drabbas vi ibland av utdelningssänkningar, senast i Coronakrisen då många företag sänkte eller drog in sina utdelningar. Ett företag kan sänka utdelningen av olika anledningar, antingen för att vinsten blivit lägre, men även av politiska anledningar eller för att de valt att investera mer ett visst år.

få utdelning på aktier

Vad ska man göra med utdelningen man får?

Ok, nu har jag förklarat lite lätt hur du gör för att få aktieutdelningar och hur det fungerar. När du väl får dina första utdelningar finns det flera saker att göra med dom. Antingen spenderar du dom på din semester, betalar dina räkningar eller så kan du också återinvestera utdelningen, vilket betyder att du köper fler aktier.

Fördelen med att återinvestera dina utdelningar är ju att du får fler aktier vilket kommer att ge dig mer utdelning nästa år. Genom att återinvestera utdelningen i nya aktier skapar du en snöbollseffekt som ger dig avkastning på avkastningen.

Vanliga frågor om utdelningar

När får man utdelningen?

Oftast bestämmer man vad årets utdelning ska bli och vilket datum den ska delas ut i samband med bokslutet i början av året för svenska bolag. Utdelningen fastslås sedan några veckor innan det bestämda utdelningsdatumet. De flesta svenska bolag delar ut på våren och hösten.

Hur mycket skatt är det på utdelningar?

Om du handlar dina aktier i ett ISK eller i en Kapitalförsäkring är det en schablonskatt på 0,375% (på investerat kapital) för 2021. Om du handlar dina aktier på ett aktie-fondkonto är skatten 30% på utdelningar.

Vilka aktier har högst utdelning?

Ofta har banker och fastighetsbolag hög utdelning eftersom de har stabila vinster och väljer att dela ut en stor del av sin vinst.

Lämna en kommentar